Telefon E-mail

Pravilno loženje vatre u kaminu

Paljenje vatre može biti težak zadatak kad se prvi put susrećete s time. No mi smo tu da vam savjetom i uputom olakšamo loženje vatre u vašem kaminu. Sigurni smo da će vam to nakon naših uputa postati jednostavan zadatak.
Prvi korak
Prikupite sve potrebno za loženje vatre u kaminu:
 
  • nekoliko većih cjepanica (suhih)
  • triješće
  • kocke za potpalu ili papir
  • upaljač ili šibice.

Drugi korak
Otvorite do kraja primarni i sekundarni regulator zraka. Na dno ložišta, na rost, posložite triješće.

Treći korak
Na manje cjepanice dodajte nekoliko većih komada cjepanica.

Četvrti korak
Uzmite kocku za potpalu ili komad papira, zapalite te stavite u kamin što bliže rostu (na triješće).

Peti korak
Vrata kamina lagano prislonite (ne zatvarajte do kraja) dok se vatra ne rasplamsa te ih tek tada zatvorite do kraja.

Šesti korak
Kad se vatra rasplamsala i kada ste zatvorili vrata kamina, daljnje gorenje regulirajte pomoću primarnog i sekundarnog regulatora zraka.
 

DODAVANJE GORIVA U KAMIN

Kada drvo u kaminu izgori te od njega ostane samo žar, potrebno ga je nadopuniti. Prilikom nadopune kamina gorivom vrata se ne smiju naglo otvoriti jer će u tom slučaju dim iz kamina izlaziti u prostoriju. Vrata je potrebno otvarati sa zadrškom od nekoliko sekundi, a nakon toga potpuno ih otvoriti i kamin napuniti gorivom te zatvoriti. Ako drvo nakon nekoliko sekundi ne počne izgarati, otvorite primarni regulator zraka. Kad se vatra rasplamsa, zatvorite primarni regulator, a daljnje izgaranje drva regulirajte sekundarnim regulatorom.