Telefon E-mail

Čišćenje i održavanje kamina

Tvrtka Color Emajl preporučuje da svake godine prije sezone grijanja kamin i dimnjak kvalitetno pregledaju odnosno servisiraju ovlašteni serviser i dimnjačar. Pravilno održavan kamin te čiste dimovodne cijevi i dimnjak osiguravaju učinkovito sagorijevanje drveta i dulji vijek trajanja proizvoda. Redovno održavanje i čišćenje osiguravaju vam besprijekoran pogled na vatru kroz kristalno čisto staklo kamina.
U tijeku sezone grijanja preporučuje se svakodnevno održavanje kamina u smislu pravodobnog čišćenja pepela iz kamina te pažljivog rukovanja kaminom. Svakodnevno održavanje nije skupo ni zahtjevno, a pridonosi sigurnosti i kvaliteti vašeg kamina.
 

SUSTAV AUTOMATSKOG ČIŠĆENJA STAKLA

Naši kamini imaju sustav automatskog čišćenja stakla od čađe uz pomoć regulacije primarnog i sekundarnog dovoda zraka u ložište kamina. Ako se prilikom gorenja na staklu kamina pojavi čađa, potrebno je zatvoriti primarni i otvoriti sekundarni regulator. Otvaranjem sekundarnog regulatora omogućuje se strujanje vrućeg zraka cijelom površinom stakla s unutarnje strane ložišta rezultat čega jest čisto staklo.
 

ČIŠĆENJE PEPELA IZ KAMINA

Color kamini imaju jednu veliku prednost u odnosu na konkurenciju, a to je pepeljara ugrađena u kamin koja omogućuje lakše i jednostavnije čišćenje pepela.

Upotreba pepeljare: Pepeljara se nalazi ispod ložišta kamina te je sakrivena ispod vrata kamina. Kad se uklanja pepeo iz pepeljare, prvo se trebaju otvoriti vrata ložišta, zatim se pepeljara lagano povuče za ručkicu te se izvuče van i istrese pepeo, nakon čega se pepeljara vrati na mjesto.

Pepeljaru je potrebno pravodobno isprazniti kako bi se izbjeglo dodirivanje pepela s rešetkom peći. Ako se to na vrijeme ne napravi, postoji mogućnost da se rešetka peći neće moći u potpunosti ohladiti te da će se na taj način s vremenom uništiti.

Iznimno je VAŽNO provjeriti da u kaminu nema ostataka žara te da je pepeo potpuno hladan. Ako ostanu ostaci žara prilikom čišćenja kamina, postoji opasnost od opeklina i od zapaljenja kante za smeće. Preporučujemo upotrebu zaštitne rukavice prilikom odlaganja pepela i upotrebu metalne posude za odlaganje pepela kako bi se izbjegle moguće nezgode.
 

ČIŠĆENJE DIMOVODNIH CIJEVI I DIMNJAKA

Dimnjak i dimovodne cijevi potrebno je očistiti prije početka sezone grijanja. To je potrebno učiniti i ako se primijeti otežano izgaranje drva u kaminu. Otežano izgaranje rezultat je nataloženih karboniziranih čestica (čađe) na stijenkama dimovodnih cijevi i dimnjaka, posljedica čega jest smanjen protok dimnih plinova kroz cijevi i dimnjak. Pravodobno čišćenje dimovodnih cijevi i dimnjaka osigurava bolje gorenje i sprječava opasnost od požara.

Čišćenje čađi i karboniziranih ostataka treba se provesti propisano pomoću odgovarajućih instrumenata predviđenih za to vodeći računa o tome da se ne oštete lakirani dijelovi i brtve.

Ako se kamin loži mokrim drvima, što nije nikako preporučljivo, u kaminu i cijevima će nakupljat se više čađe nego inače te će čišćenje morati biti češće.

Molimo da se prilikom čišćenja dimnjaka i dimovodnih cijevi poštuju odredbe iz nacionalnog i lokalnog zakonodavstva.
 

PRAVOVREMENA ZAMJENA POTROŠNIH DIJELOVA

Važno je da se barem jednom godišnje prekontroliraju cijeli kamin i njegovi dijelovi (rost, obloga ložišta, regulatori…) da bi se na vrijeme uočilo ako je došlo do oštećenja kako bi se pravodobno mogli zamijeniti.