Telefon E-mail

Koncentrični dimovodni program pelet clasic - Inox lim 0,6 mm

Koncentrični dimovodni program pelet clasic - Inox lim 0,6 mm
Proizvodi su namijenjeni za unutarnju i vanjsku ugradnju, u svrhu odvođenja dima i produkata izgaranja iz peći kroz unutarnji promjer cijevi i dovod svježeg zraka u ložište peći kroz vanjski promjer cijevi. Izrađeni su od nehrđajućeg lima te su dekorativno obojeni (plastificirani crno).
 
Priključni promjeri dimovoda: DN80 i DN100 mm.
 

Temperaturna klasa:

T450 0C -za primjenu pri negativnom tlaku u dimnjaku (prirodnom podtlaku N1) bez elemenata za brtvljenje spojeva
T250 0C -za primjenu pri pozitivnom tlaku (pretlak P1) s prinudnim-ventiliranim ispuhom dima (pelet peći) u dimnjak. Na spojevima se koristi viton brtva zelene boje.
T200 0C -za promjenu pri pozitivnom tlaku (pretlak P1) s prinudnim-ventiliranim ispuhom dima (pelet peći) u dimnjak. Na spojevima se koristi silikonska brtva crne boje.
 

Primjena:

1. opcija T450: za peći ložene drvima sa dobavom svježeg zraka

 
2. opcija T200 i T250: za peći ložene peletima, plinske konvencionalne i kondenzacijske peći, te uljne peći, sa dobavom svježeg zraka za izgaranje u ložištu

        
 
          

Otpornost na koroziju:

V2- površina zaštićena staklastim emajlom pruža otpornost na koroziju


Otpornost na izgaranje čađe:

G- postojan pri zapaljenju čađe za opciju T450
O- neotporan na zapaljenje čađe za opcije T200 i T250 jer se primjenjuje brtva