Telefon E-mail

Impresum

COLOR EMAJL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Alaginci 87a, 34 000 Požega, Hrvatska

OIB: 80145324726

Društvo je registrirano u Trgovačkom sudu u Osijeku.
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti iznosi 68.672.100,00 kuna.
Jedini osnivač d.o.o. Goran Šutalo. Uprava društva: Goran Šutalo.

Erste&Steiermärkische Bank d.d. - DEVIZNI RAČUN

SWIFT: ESBCHR22, IBAN: HR93 24020061100406221

Erste&Steiermärkische Bank d.d. - ŽIRO RAČUN

2402006-1100406221