Telefon E-mail

Fleksibilni dimovodni program

Fleksibilni dimovodni program
Stari i zapušteni dimnjaci predstavljaju veliki problem, te predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi te povećavaju rizik od požara ako se nastave koristiti bez da se saniraju na odgovarajući način. Kada na dimnjaku nastanu strukturalna oštećenja koja ometaju njegov normalan rad, neophodno je izvršiti sanaciju dimnjaka.
Oštećenja na dimnjaku mogu nastati zbog njegovog neodržavanja, dotrajalosti, neprikladnog korištenja ili uslijed djelovanja vanjskih utjecaja.
Ovisno o oštećenju dimnjaka, sanacija može biti više ili manje komplicirana. Svakako je najbolje reagirati dok oštećenja nisu vidljiva za korisnika dimnjaka, a mogu se uočiti samo profesionalnom inspekcijom dimnjaka.

Sanaciju dimnjaka treba provoditi ne samo kada je postojeći dimnjak oštećen ili je izgubio radna svojstva, već i onda kada mijenjamo uređaj za grijanje s krutog na tekuće ili plinsko gorivo. Kod takvih je uređaja temperatura dimnih plinova relativno niska pa dolazi do kondenzacije dimnjaka, te postoji realna opasnost od prodiranja vlage koja uzrokuje skupe popravke dijelova građevine.

Jednostavna ugradnja uz minimalne građevinske zahvate
 
Sanacija dimnjaka može se odraditi bez rušenja dimnjaka, pomoću našeg sustava fleksibilnog dimovoda (Sistem COLFLEX-CFDW) koje se ugrađuje kao uložak unutar postojećeg dimnjaka, te pritom nije potrebno raditi građevinske intervencije te se ne dovodi u pitanje statika građevine.


 
Sistem ispunjava sve zahtjeve neophodne za kvalitetan i siguran rad ložišnog uređaja i dimnjaka.

Sistem COLFLEX-CFDW fleksibilnih dimovodnih cijevi od nehrđajućeg čelika univerzalne je primjene te je prikladan za bilo koju vrstu uređaja bez ograničenja snage i za bilo koje gorivo (plin, ulje, drvo ili neko drugo kruto gorivo).

Pogodan je za odvodnju dimnih plinova u režimu rada s negativnim tlakom (klasa N1 = 40 Pa) za temperature do 600 °C ili s pozitivnim tlakom (klasa P1 = 200 Pa) za temperature do 250 °C (u ovom slučaju je na svim spojevima elemenata sistema potrebna upotreba termootpornih brtvi i silikonskih brtvila kako bi se osigurala nepropusnost sistema).

Tehničke karakteristike sistema COLFLEX-CFDW
 

KLASIFIKACIJA SUKLADNO NORMI HRN EN 1856-2

Temperaturna klasa:                T600°C - za primjenu pri negativnom tlaku (podtlaku) N1 bez
                                                 elemenata za brtvljenje spojeva
                                                 
                                                 T250°C - za primjenu pri pozitivnom tlaku (pretlaku) P1 za istjerivanje
                                                 dima pomoću ventilatora (pellet peći). Na spojevima krutih elemenata
                                                 se koristi Viton brtva (zelena) dok se na spojevima flexibilne cijevi sa
                                                 krutim sponicama koristi termootporno silikonsko brtvilo.

Otpornost na kondenzat:          W - otporan na prodor kondenzata
Otpornost na koroziju:              Vm - otporan na koroziju prema vrsti materijala od kojeg je izrađen
Materijal:                                   Dvoslojni nehrđajući čelični lim 1.4404 (316L) debljine 0,1+0,1mm.

Otpornost na izgaranje čađi:     G - postojan pri zapaljenju čađi za opciju T600
                                                 O - neotporan na zapaljenje čađi za opciju T250 kada se primjenjuje
                                                 brtvljenje spojeva.

Dostupni promjeri dimovoda:    Ø120, Ø150, Ø180, Ø200 mm

Detaljne karakteristike pogledajte u Izjavi o svojstvima.
 


 
      Izrada fleksibilnih dimnih cijevi COLFLEX-CFDW vrši se mehaničkim spiraloidnim spojevima koji tvore glatku        unutarnju površinu čime dobivaju:
      - vrlo dobru fleksibilnost
      - otpornost na torziona i vlačna naprezanja
      - otpornost na visoke temperature
      - učinkovitiju odvodnju dimnih plinova
      - bolju odvodnju kondenzata
      - smanjuje nagrizanja agresivne kiseline iz produkata izgaranje osobito kod pojave kondenzata
                                                      - smanjuje gubitke tlaka