Telefon E-mail

Drvo kao gorivo

Kamini tvrtke Color Emajl su kamini za koje su drvo i briketi jedini preporučeni i odobreni tipovi goriva. Za vas imamo nekoliko savjeta kako odabrati najbolje drvo kako bi vaš kamin postigao najčišće sagorijevanje najvišeg stupnja iskoristivosti.
Tipovi drva koji svojim svojstvima osiguravaju najveći stupanj sagorijevanja i koja najčišće izgaraju. I druge vrste drva svakako su pogodne za loženje kamina.

Kod odabira drva za loženje iznimno je važno da budu dovoljno suha: u cjepanicama nikako ne smije biti više od 20 % vlage, a preporučuje se da stupanj vlažnosti u cjepanicama bude i manji od 20 % kako bi se postigla što veća iskoristivost.

Ako u cjepanicama ostane previše vlage ili se upotrebljavaju svježe cijepana drva, to smanjuje učinkovitost kamina, staklo kamina crni te je potrebno češće čišćenje i održavanje i dimnjaka i kamina.

Kako bi se cjepanice dovoljno osušile i bile pogodne za loženje kamina, nakon cijepanja skladište se od 12 – 18 mjeseci.

Za loženje kamina Color Emajl ne smije se upotrebljavati ništa osim prethodno navedenoga i strogo je zabranjeno loženje:
 
  • svježim drvima
  • rekuperiranim drvima
  • kamenim ugljenom za dugotrajno sagorijevanje
  • koksom
  • ugljenom
  • plastikom
  • odjećom
  • kućanskim otpadom.