Telefon E-mail

EU PROJEKTI





Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti poduzeća Color emajl d.o.o.

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.04.1.1.03.0119

Razdoblje provedbe projekta: od 27. listopada 2020 – 27. veljače 2023.

Ukupna vrijednost projekta: 25.559.507,06 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 12.896.747,45 kn

Kontakt osoba: Zvonimir Ćosić, zcosic@color.hr

Kratki opis projekta:
Color emajl kao energetski troškovna cjelina za poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje udjela obnovljivih izvora energije, projektom će provesti 7 mjera energetske
obnove, od kojih će 4 mjere rezultirati energetskom učinkovitošću kroz uštedu energije od 1.139.795,00 kWh, dok će preostale 3 mjere rezultirati povećanjem udjela
obnovljivih izvora energije od 811.225,64 kWh. Provedenih 7 mjera doprinijeti ostvarenju cilja projekta, odnosno ukupnom smanjenju energije u energetski troškovnoj cjelini
za 1.951.020,64 kWh, smanjenju za 31,41% u odnosu na postojeće stanje, kao i smanjenju emisije CO2 od 511,7248 tCO2/god.

Ciljevi i rezultati projekta:
Provedbom projekta u projektnoj cjelini proizvodni pogon provesti će se implementacija 7 mjera energetske obnove čime će se obuhvatiti energetska obnova dijela sustava
grijanja, hlađenja i pripreme PTV zamjenom postojeće opreme s energetski učinkovitijom opremom koja koristi obnovljive izvore energije, izgradnja sunčane elektrane za
vlastite potrebe na krovu postojeće građevine i zamjena postojećih svjetiljki energetski učinkovitijima. Specifičnost ovog projekta je iskorištavanje otpadne topline iz
postojećeg proizvodnog procesa te zamjena postojeće lakirnice novom sve u cilju povećanja energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama.

U sklopu provedbe energetske obnove provesti će se podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima i to:
1. Postavljanje novih sustava za proizvodnju el. energije iz energije sunca – fotonaponska elektrana svrstava se u mjere promicanja energije iz obnovljivih izvora energije te
će ostvariti uštedu sa 1.621.069,82 kWh na 875.219,22 kWh i smanjenje CO2 za 246.130,71 kgCO2/god
2. Postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije – toplinski sunčani kolektori svrstava se u mjere promicanja energije iz obnovljivih izvora
energije te će ostvariti uštedu sa 10.304,09 kWh na 0 kWh i smanjenje CO2 za 2.081,43 kgCO2/god
3. Postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije – dizalice topline svrstava se u mjere promicanja energije iz obnovljivih izvora te će se ostvariti
ušteda sa 167.563,70 kWh na 112.492,75 kWh te smanjenje emisije CO2 za 25.422,97 kgCO2/god
4. Sve ostale tehnološke mjere – zamjena lakirnice svrstava se u mjere energetske učinkovitosti te će ostvariti uštedu sa 928.804,62 kWh na 738.944,43 kWh i smanjenje
CO2 za 42.365,56 kgCO2/god
5. Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim prostorima uz rekuperaciju otpadne vode svrstava se u mjere energetske učinkovitosti te će
se ostvariti ušteda sa 875.291,72 kWh na 12.965,44 kWh te smanjenje CO2 za 174.189,91 kgCO2/god
6. Revitalizacija električnih instalacija – učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464) svrstava se u mjere energetske učinkovitosti te će se ostvariti ušteda sa 87.297,60 kWh na 57.318,56 kWh te smanjenje CO2 za 9.893,10 kgCO2/god
7. Uvođenje/ rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije svrstava se u mjere energetske učinkovitosti te će se ostvariti ušteda sa
57.629,49 kWh na 0 kWh te smanjenje CO2 za 11.641,16 kgCO2/god.


Financira Europska unija – NextGenerationEU



 
Popis gospodarskih subjekata s kojima je Color emajl d.o.o. u sukobu interesa temeljen na načelu izbjegavanja sukoba interesa kako je definiran postupcima nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi:
  • STAKLORAD d.o.o., Industrijska 28, 34 000 Požega, OIB: 05875723798
  • COLOR FIRE GMBH, Brückenstrasse 16, 57629 Höchstenbach, VAT: DE259827157
  • COLOR TRGOVINA d.o.o., Industrijska 42, 34 000 Požega, OIB: 44543107610 
  • VINOTA d.o.o., Industrijska 7, 34 330 Velika, OIB: 57501301944 
  • EMBER KAMIN d.o.o., Industrijska 7, 34 330 Velika, OIB: 23883882865 
  • OPG Matea Šutalo, Kralja Krešimira 32D, 34000 Požega: OIB: 08084624736
  • PROMET GRAĐENJE d.o.o., Industrijska 28, 34 000 Požega, OIB: 37123159229 
  • KARMILEO d.o.o., Hrvatskih branitelja 24, 34 000 Požega, OIB: 84697310270 
  • OBRTNIČKA RADNJA DADO, Alaginci 52,34 000 Požega, OIB: 70201578325