Telefon E-mail

Pelet dimovodni program - čelični lim 1,20 mm

Pelet dimovodni program - čelični lim 1,20 mm
Najnoviji segment u našoj ponudi. Jedan smo od rijetkih proizvođača koji taj segment nude u bojenoj i emajliranoj izvedbi. Namjena je dimovoda odvođenje proizvoda izgaranja iz peći ili kamina na drvene pelete u dimnjak. Može se primijeniti i za dovod svježega zraka u ložište peći ili kamina. Zbog silikonske brtve ugrađene u spojni završetak dimovodi su prikladni za nadtlačnu ugradnju (P1) uz toplinsku otpornost od 200 °C. Mogu se upotrebljavati i u podtlačnom (N1) sustavu dimnjaka, prilikom čega prethodno treba ukloniti silikonsku brtvu iz spojnog završetka. Tada je ostvarena toplinska otpornost od 400 °C.